Chính sách đổi trả thuốc

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG VIFA PHARMACY

Doi Tra Hang

LƯU Ý

– Khách hàng có thể đổi hoặc trả sản phẩm đã mua tại các Nhà thuốc Vifa Pharmacy trong 30 ngày kể từ ngày mua hàng.

– Từ ngày thứ 31 sẽ không được áp dụng chính sách đổi trả.

– Phí Hóa Đơn 10% áp dụng cho các trường hợp có xuất Hóa Đơn Tài Chính.

– Không áp dụng đổi trả với các sản phẩm được khuyến mãi.